2012-01-22: Generalforsamling 2012

Der afholdes ordinær generalforsamling i Selvforsvarsklubben Hatamoto søndag d. 5. februar.

Dagsorden ifølge lovene.

Indkaldelsen er sendt ud til stemmeberettigede medlemmer.

Forslag til generalforsamlingen skal være formand Max Mardorf i hænde senest tre dage før.