2011-01-27: Generalforsamling 2011

Ny dato: Der afholdes ordinær generalforsamling i Selvforsvarsklubben Hatamoto torsdag d. 10. februar.

Bemærk nyt sted: Yukokai, Værløse

Dagsorden ifølge lovene.

Indkaldelsen er sendt ud til stemmeberettigede medlemmer.

Forslag til generalforsamlingen skal være formand Max Mardorf i hænde senest tre dage før.