2011-01-16: Generalforsamling 2011

Der afholdes ordinær generalforsamling i Selvforsvarsklubben Hatamoto tirsdag d. 8. februar.

Dagsorden ifølge lovene.

Indkaldelsen er sendt ud til stemmeberettigede medlemmer.

Forslag til generalforsamlingen skal være formand Max Mardorf i hænde senest tre dage før.