2010-01-17: Generalforsamling 2010

Der afholdes ordinær generalforsamling i Selvforsvarsklubben Hatamoto tirsdag d. 2. februar.

Dagsorden i følge lovene.

Indkaldelsen er sendt ud til stemmeberettigede medlemmer.

Forslag til generalforsamlingen skal være formand Max Mardorf i hænde senest tre dage før.