2006-02-06: Ordinær generalforsamling afholdt


Fredag d. 3. februar blev Selvforsvarsklubben Hatamotos ordinære generalforsamling afholdt. Generalforsamlingen foregik i god ro og orden. Formandens beretning blev taget til efterretning. Regnskab for 2005 og budget for 2006 blev vedtaget.

Referat og regnskab bliver i løbet af kort tid uddelt til træning. Alternativt, så send en mail til kassereren.


Tilbage