2001-10-29 - Tider omkring jul


Her er tiderne omkring jul m.v. Klik for at se henholdvis mandagshold og tirdagshold.

Mandagshold

Tirsdagshold

Mandagshold

Sidste træning inden jul - mandag d. 10. december

Sidste træning inden jul er mandag d. 10. december. Det afholdes som en juleafslutning, hvor vi laver nogle sjove lege, spiser kager og slik. Hvis du har lyst til at tage kage med, så aftaler vi det gangen inden.

Første træning efter jul - mandag d. 7. januar

Efter en lang juleferie er vi klar til at starte igen. Træningen bliver nu lagt an på at forberede os til gradueringen i maj måned. Det er derfor vigtigt, at du altid er med til træningen, da det ellers kan være svært at blive god nok.

Tirsdagshold

Sidste træning inden jul - tirsdag d. 11. december

Sidste træning inden jul er tirsdag d. 11. december. Det afholdes som en juleafslutning, hvor vi laver nogle sjove lege, spiser kager og slik. Hvis du har lyst til at tage kage med, så aftaler vi det gangen inden.

Sidste træning for kursushold - tirsdag d. 4. december

Sidste træning for kursusholdet er d. 4. december. Denne træning aften vil vi afholde en lille prøve i det pensum vi har været igennem.

Første træning efter jul - tirsdag d. 2. januar

Efter en lang juleferie er vi klar til at starte igen. Træningen bliver nu lagt an på at forberede os til gradueringen i maj måned. Det er derfor vigtigt, at du altid er med til træningen, da det ellers kan være svært at blive god nok.

Generalforsamling i klubben - slutningen af januar

Selvforsvarsklubben Hatamotos ordinære generalforsamling afholdes i slutningen januar. Datoer er ikke fastlagt, men det bliver enten fredag d. 18. eller fredag d. 25. januar. Der kommer separat indkaldelse ud. Generalforsamlingen afholdes med spisning hos Charlotte på Nørrebro.


Tilbage